Barn östra Göteborg

Barniallt Sofiagatan 4. Tel: 031-190002

Brio Sävedalens Leksaker Göteborgsvägen 88 Tel:031-260629

Gläntan Leksaker Trätorget 2 Tel: 031-842750

Lars & Johanna Danska vägen 89 Tel:031-191928

Limit Barnkläder Redbersvägen 11 Tel: 031-191220

Little Eskimo Danska vägen 77 Tel:031-191075

Stuffis Redbergsvägen 8 Tel:031-190880

Majblomman Prästgårdsängen 19 Tel: 031-703 74 03

SerieAntikvariat

Serieknodden Svangatan 8 Tel: 031-191346

Viktigt

Göteborg: Alla svenska barn kan från årsskiftet få gratis vaccination mot pneumokockinfektion. Nu kritiseras Socialstyrelsen för att beslutet dröjt.

- Jag välkomnar beskedet, men tycker samtidigt det är ofattbart att vi behövt vänta så länge, säger Ann-Charlotte W Gyllenram.

Hon är ordförande i Barnplantorna, en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat, som i flera år försökt påverka myndigheterna att införa vaccinet i Sverige.

Kan orsaka livshotande tillstånd

I USA började man vaccinera barn mot pneumokocker redan år 2000, medan en rad europeiska länder - Frankrike, Holland, Norge, Tyskland, Storbritannien och Danmark - har infört vaccinationen 2006 eller 2007.

Pneumokocker är bakterier som oftast ger lindriga infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de kan också orsaka livshotande tillstånd som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Skador på hörseln eller hjärnan

Enligt Smittskyddsinstitutet drabbas varje år ett hundratal barn av en allvarlig pneumokockinfektion.

Under 2006 konstaterades fem dödsfall.

Ett av dessa barn var två månader gammalt, tre var i åldern 15-20 månader och ett barn var i femårsåldern.

Barn som får svåra pneumokockinfektioner kan även drabbas av komplikationer som hörselskador eller hjärnskador.

- Jag möter ständigt nya familjer med barn som fått hörselskador eller blivit döva

som direkt följd av en hjärnhinneinflammation. Det är tufft att behöva tala om för dem att det finns vaccin, säger Ann-Charlotte W Gyllenram, som tycker att landstingen ska vaccinera "ikapp" alla barn upp till 5 års ålder.

Tre vaccinationstillfällen

Förändringen av det allmänna barnvaccinationsprogrammet gäller från och med kommande årsskifte.

Vaccinationen ska ges på barnavårdscentralerna tre gånger under det första levnadsåret samtidigt som barnet får sprutor mot bland annat polio och stelkramp. Vaccinet ger skydd mot cirka 70 procent av alla pneumokocker.

Den sammanlagda kostnaden uppskattas till mellan 150 och 200 miljoner kronor per år.

För Västra Götalandsregionen handlar det årligen om 30 miljoner kronor.

Ur GP 2008 17/5

FAKTA:

Barnvaccinationer

I dag vaccineras alla barn mot åtta allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hibinfektion, mässling, påssjuka och röda hund.

Särskilt utsatta barn rekommenderas också vaccination mot hepatit B och tuberkulos.

m Barnvaccinationsprogrammet genomförs i flera steg från 3 månaders ålder till 18 år.

Kostnaden uppgår årligen till närmare 150 miljoner kronor

Källa: Socialstyrelsen

 

______________________ANNE JOHANSSON

031-62 42 10 anne.johansson@gp.se

 

 

 


Ett genuint affärsområde endast ett stenkast från centrum. Torget är ett större köpstråk längs Redbergsvägens båda sidor. I Olskroken står ett tjugotal butiksverksamheter till ditt förfogande med ett brett sortiment av både dagligvaror och sällanköpsvaror, här finns en ovanligt stark butiksmix för den köpsugne. Fisk och frukt & grönt handlar du hos någon av de mysiga små fiskbodar som finns på torget. Du tar dig lätt hit med både buss, spårvagn och bil på 5 minuter från city.

Välkommen till oss! /Företagarföreningen Olskroken