Handlar´n

Handlar´n på Spåntorget hade byggt upp en bra verksamhet...han ombesörjde även hemtransport av matvaror till de som av någon anledning hade svårt att ta sig till mataffären.

Så kom det sig då en dag..att hyreskontraktet skulle omförhandlas (i början på 2008)...och Göteborgslokaler som är de som ombesörjer detta för Bostadsbolaget..lät meddela att de hade en intresserad hyresgäst...nämligen Göteborgs sjukvård...som var villiga att betala en rejält mycket högre hyra.

Detta kunde inte Handlar´n matcha...varför butiken slogs igen...väntan på den nya "vårdcentralen" blev just det...en väntan...för att tillslut inte bli någon vårdcentral alls...bara ett mörkt hål en affärslokal utan verksamhet.

Det som slår undertecknad är...hur sjutton kan Bostadsbolaget agera på detta sätt...med mängder av äldre boende i sina egna hus!

Bostadsbolaget delar ut foldrar i brevlådorna tillsammans med såpa...och skriver "handla klimatsmart" etc...man tar ju sig för pannan!

Så för att handla klimatsmart..så får de äldre nu ta rullatorn eller bilen upp till Konsum på Trätorget...det borde finnas straff för beslut som leder till händelser som detta.

Det sista som hördes var att det skulle öppna en cykelaffär i lokalerna..undras om de har rullator på programmet..och om den levereras till dörr i så fall.

Kanske det finns någon uppgift på om/hur mycket kostnaderna har ökat för hyresgästerna som tidigare fick hjälp av Handlar´n

Nu är det förmodligen färdtjänst och hemvård som tar betalt.

Någon på Bostadsbolaget borde ta sitt ansvar...Läxas upp av någon klimatsmart!!

/Webmaster

Göteborgslokaler som har förvaltat flera bostadsföretags lokaler...skriver så här på sin websida.

Vårt uppdrag
GöteborgsLokaler är dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden. Det övergripande uppdraget, som ägaren av Förvaltnings AB Framtiden dvs. Göteborgs Stad, har gett koncernen beskrivs i det ägardokument som Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i början av 90-talet. Ägardokumentet sammanfattar de mål Göteborgs Stad har med sitt fastighetsägande.

Huvudpunkterna i ägardokumentet är följande:
* Genom bostadsföretagens verksamhet ska Göteborgs utveckling stärkas.
* De boende ska genom bostadsföretagen ges ett långtgående inflytande över sin bostad och över dess närmaste omgivning.
* Genom ett fördjupat engagemang i, och ansvarstagande för, sitt boende ska de boende utveckla sin egen välfärd.

För GöteborgsLokaler innebär detta att vi skall:
”Aktivt medverka till att bygga ett bra samhälle för göteborgaren att leva och verka i.”

En stor del av GöteborgsLokalers verksamhet är fokuserad kring stadsdelstorgen i Göteborg. För att säkerställa utvecklingen i en stadsdel och åstadkomma en bra boendekvalitet, krävs ett väl fungerande torg. Torgets roll, som handelsplats och mötesplats, är tydligt poängterad i de boendes bedömningar. Det viktigaste för torgen är att de i första hand har bra dagligvaruhandel och daglig service. En väl fungerande dagligvaruhandel är avgörande för ett torgs framgång och fortsatta utveckling och servicen på torgen spelar en stor roll i vardagen för de boende.

Mål och balanserad styrning
GöteborgsLokaler styr och planerar sin verksamhet utifrån ett så kallad kallat balanserat styrkort. Syftet med balanserad styrning är att andra värden än endast de strikt finansiella ska ges utrymmei grunden för planeringen av verksamheten. Detta sker genom att vi sätter upp mål för vart och ett av de perspektiv som ingår i styrkortet och följer upp dessa mål genom mätningar och räkenskaper. De fyra perspektiven är HYRESGÄSTER, MEDARBETARE, EKONOMI och VERKSAMHET.
Ovan taget från http://www.goteborgslokaler.se  sidan om oss.

 

Ja det gäller att leva som man lär...undrar hur det står till på Kortedala torg bland andra...jag gillar det där med balanserat styrkort som de skriver om...var det detta som tillslut ledde till en "cykelaffär"...efter mer än ett år?

Edit: 2010-03-31. Ja nu har även cykelaffären upphört...vi älskar alla underbara människor som tror på framtiden.

/Webmaster

En angelägen motion om "seniorboende" här

Du får gärna Maila dina synpunkter om Bostadsbolagets agerande... 

 

 

Ett genuint affärsområde endast ett stenkast från centrum. Torget är ett större köpstråk längs Redbergsvägens båda sidor. I Olskroken står ett tjugotal butiksverksamheter till ditt förfogande med ett brett sortiment av både dagligvaror och sällanköpsvaror, här finns en ovanligt stark butiksmix för den köpsugne. Fisk och frukt & grönt handlar du hos någon av de mysiga små fiskbodar som finns på torget. Du tar dig lätt hit med både buss, spårvagn och bil på 5 minuter från city.

Välkommen till oss! /Företagarföreningen Olskroken