Hur många planet-år är du?
Skriv in ditt födelsedatum och beräkna.

DD MM ÅÅÅÅ


MERKURIUS

Din ålder är

 Merkurius dagar
 Merkurius år

Nästa födelsedag 
VENUS

Din ålder är
 Venus dagar
 Venus år

Nästa födelsedag 
JORDEN

Din ålder är
 Jord dagar
 Jord år

Nästa födelsedag 


MARS

Din ålder är
 Mars dagar
 Mars år

Nästa födelsedag 
JUPITER

Din ålder är
 Jupiter dagar
 Jupiter år

Nästa födelsedag 
SATURN

Din ålder är
 Saturnus dagar
 Saturnus år

Nästa födelsedag 


URANUS

Din ålder är
 Uranus dagar
 Uranus år

Nästa födelsedag 
NEPTUNE

Din ålder är
 Neptunius dagar
 Neptunius år

Nästa födelsedag 
PLUTO

Din ålder är
 Pluto dagar
 Pluto år

Nästa födelsedag