Lite träningstipps Axlar

 

2. Baksida axlar

3. Liggande kryssdrag

 

4.Stående inåtrotation

 

5. Stående utåtrotation

 

6.

 

7. Flying stående

 

8. Flying sittande

 

9. Nackpress

 

10.Axeldrag

 

11. Hantelpress sittande

Hantel front lift

Axel rotation

 

Stående Axeldrag i Cablecross

Flying i maskin