Björkekärr 2008...vi  åker upp till den yngsta stadsdelen i östra Göteborg..för att se hur det ser ut idag..vill du dela upp vandringen kan du välja mellan
1.Stabbetorget, Rosendalskolan, Sörensens gata, Bandsågsgatan, Sågställaregatan, Klyvsågsgatan, Torpet Björkekärr med den "nya scoutsugan" och kyrkan

2.Stabbegatan, Lådspikaregatan, sockertoppen, gångbanan och björngrottan

3.Törvedsgatan, Rödvedsgatan, Kärnvedsgatan, Splintvedsgatan, Stenungsundsgatan, Bovallstrandsgatan och Hunnebostrandsgatan

4.Träringen, Lådämnesgatan, Smörslottsgatan, och Träkilsgatan med Robertshöjd

5.Sågspånsgatan, Kutterspånsgatan, Hyvelspånsgatan, Hyvelmästaregatan, Barkspadesgatan, Hyvlaregatan och Björkekärrsgatan.