WMA Ålders-graderings räknare 2006
(uppdaterad 2010)

Välj händelse (eller ange distans), fyll i dina uppgifter och resultat, tryck sedan på "Ålder-gradering" för att låsa upp WMA faktorn. Denna faktor används för att beräkna ett ålders-graderat resultat, vilket kan jämföras mellan idrottare i olika åldrar.

Visas gör också öppna och ålder-graderade standarder genom WMA. Din ålders-prestanda som en % av åldersgruppens std beräknas från dessa. Detta resultat kan jämföras mellan olika händelser.

Genom att trycka på "Resultat" kommer resultatet beräknas för en viss ålders-prestanda - t.ex. använd din ålders-prestanda i en händelse för att förutsäga en annan händelse eller samma händelse för en annan ålder.

Tider kan anges som hh: mm: ss.dd - om inget kolon skrivs in, kommer tiden tas i sekunder, endast ett kolon kommer att tolkas som mm: ss. De decimala sekunder (dd) krävs inte. Avstånd och höjder kan anges i meter, med eller utan decimaler.

Observera att faktorerna lagras på denna sida, i JavaScript, så att du kan spara sidan på din lokala dator för användning som en off-line kalkylator.

Tiokamp och sjukamp poäng (dec pts) är också beräknade från (relevant) resultat (inklusive ålders-gradering).
Se också: komplett uppsättning av ålders-graderade multi-evenemangs miniräknare.

Denna räknare använder 2006 Age-grading faktorer, som delvis uppdaterats under 2010, av Alan Jones.
Se också: Mästarens spår webbsida.. Faktorer tillgängliga som Excel-fil. Excel file.

Händelser
Distans:
miles km
Ditt resultat
Ålder: Kön: M K Tid/distans/höjd: Dec pts:
Ålders-gradering
Faktor: Ålder-graderat resultat: Dec pts:
Öppen std: Ålder std: Ålder-prestanda %: 2006/2010 faktorer

Näst längst till höger står det Gata. Där bläddrar du fram hur långt du sprungit. Under "Ditt resultat" fyller du i din ålder, ditt kön och din tid på sträckan. (Obs: Om du sprungit på 45 minuter, skriv 45:00, med kolon.)
Strunt i alla andra knappar.

Tryck sedan på Ålder-gradering.
Det som händer nu är att programmet tar hänsyn till din ålder och beräknar vilken tid du hade haft om du vore i den ”bästa åldern”, det vill säga kring 25. Det innebär att alla, oavsett ålder, kan jämför sina resultat på ett mer rättvisande sätt.

Den här kalkylatorn kan ni också använda för att se vilket av era personliga rekord som egentligen är bäst. I rutan "Ålder-prestanda" får ni en siffra som indikerar hur nära ni är världsrekordet i procent räknat. Ju högre siffra desto bättre.