Javascript

    Matematiskt
En miniräknare [avancerad]
En miniräknare [norsk]
En miniräknare [vanlig]
Jag tänker på ett tal mellan 0-100, gissa vilket
Räkna ut värdena i några fält