Kassalagen 2010

Riksdagen antog 2007 "Lag om kassaregister (SFS 2007:592) och "Förordning om kassaregister" (SFS 2007:597).

Lag och förordning skickades till EU för godkännande. När ingen protesterat efter tre månader, godkändes lagen.

Regeringen har sedan beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att besluta om de exakta reglerna för hur lagen skall tillämpas. Samt att övervaka att lagen följs.

Skatteverket tog sitt formella beslut om tekniska krav den 12 januari 2009.

Skatteverket har sedan den 9 febrauri 2009 beslutat att förenkla kraven på kontrollenhet ("Svarta Lådan").

 

Läs mer (lagen) »

Läs mer (sammafattning av fakta om kassalagen) »

Läs mer (undantag från lagen) »

Läs mer (krav på kassaregister) »

Läs mer (krav på kontrollenhet) »

Läs mer (krav på hur kassaregister skall användas) »