Plustjänster och tillägg

FÖRFRÅGAN

Om du under pågående samtal vill ringa upp en tredje part.

Inkoppling: Tryck R. Slå numret till den tredje parten.

Återgå: Tryck R 1 när du vill återgå till det ursprungliga samtalet.

PENDLING

Om du under pågående samtal vill ringa upp en tredje part och pendla mellan samtalen. Inkoppling: Tryck R. Slå numret till den tredje parten. Invänta svar. Tryck R 2 för att växla mellan samtalen.

Urkoppling: Tryck R 1. Du får då tillbaka det andra samtalet och det pågående blir nerkopplat.

 

SAMTAL VÄNTAR

Två tonsignaler talar om att någon ringer dig under pågående samtal.

Inkoppling: Tryck * 4 3 #. Svara på det nya samtalet: Tryck R 2. Det första samtalet sätts då på vänt. Återgå till föregående samtal: Tryck R 2. Avsluta pågående samtal: Tryck R 2. Det andra samtalet kommer då tillbaka.

Kontrollera om tjänsten är inkopplad: Tryck * # 4 3 # så får du besked.

Urkoppling: Tryck # 4 3 #.

 

TILLFÄLLIG URKOPPLING

Om du inte svarar när någon ringer under ett pågående samtal, får personen en upptagetton efter 24 sekunder.

Om du vill att upptagettonen ska komma direkt: Tryck R 0 när du hör de två korta tonsignalerna.

 

TREPART

Om du under pågående samtal vill ringa upp en tredje part och tala med båda samtidigt.

Inkoppling: Tryck R. Slå numret till den tredje personen. Invänta svar. Tryck R 3 och alla tre kan delta i samtalet.

Om du inte får svar: Tryck R så får du tillbaka det första samtalet.

 

VIDAREKOPPLING 1

Flytta dina samtal till en telefon där du är anträffbar.

Det enda du betalar för är samtalet mellan din telefon och den telefon du flyttat numret till.

Inkoppling: Tryck * 2 1 * och telefonnumret dit samtalet ska flyttas. Tryck  #.

Urkoppling: Tryck # 2 1 #.

 

VIDAREKOPPLING 2

Om du vill att den som ringer till dig alltid ska få tag i dig, kan dina samtal kopplas vidare till en annan telefon när du inte svarar. Det enda du betalar för är samtalet mellan din telefon och den telefon du flyttat numret till.

Inkoppling: Tryck * 6 1 * och numret dit samtalet ska flyttas. Tryck *. Välj sedan hur länge din telefon ska ringa - mellan 5 och 60 sekunder - tryck önskat antal sekunder innan vidarekoppling sker. Tryck #.

 Urkoppling: Tryck # 6 1 #.

 

BLOCKERING AV NUMMERPRESENTATION

När du ringer till någon som har Nummerpresentation visas ditt telefonnummer. Det kan du dölja genom att slå  # 3 1 # före numret du ringer.

Fast blockering beställs på tel 90 200.

Hemligt nummer syns ej vid Nummerpresentation.

 


 

 

Ett genuint affärsområde endast ett stenkast från centrum. Torget är ett större köpstråk längs Redbergsvägens båda sidor. I Olskroken står ett tjugotal butiksverksamheter till ditt förfogande med ett brett sortiment av både dagligvaror och sällanköpsvaror, här finns en ovanligt stark butiksmix för den köpsugne. Fisk och frukt & grönt handlar du hos någon av de mysiga små fiskbodar som finns på torget. Du tar dig lätt hit med både buss, spårvagn och bil på 5 minuter från city.

Välkommen till oss! /Företagarföreningen Olskroken