Skatås 18-km´s sträckning


Tidsåtgång för denna promenad är tre till fyra timmar (beroende på vana).

Stadsbor behöver natur Här är lite bilder i ett bildspel från en promenad på Skatås18 km Obs! Dra ner volymen på datorn, det spelas musik till bildspelet (bilder är mestadels från skogsstigen).

Bildpromenad i Bokedalen, Jonsered Fler promenader här

 
  Bildpromenad Runt Stora Härsjön, Härskogen