promenader i östra Göteborg

Delsjöbäcken Delsjöarna Gamlestaden Härlanda Tjärn Jonsered Jättegrytorna Kåsjön Paradiset/Partille Säveån/Väst Säveån/Öst Östra Kyrkogården Överåsparken Fler promenader Från Kålltorp "Skatås milen" och tillbaka

Delsjöbäcken

Mitt i storstadsmiljön ringlar sig en mycket speciell bäck fram. Här växer bokträd, ekar, alar, magnolior och på våren drivor av vitsippor. Och längs hela den två kilometer långa bäcken går en slingrig promenadstig. Det här är ett udda promenadval, de som trafikerar den är mest omkringboende. Men visst är det en sällsam upplevelse för vem som helst att njuta av den. Och det är inte många städer som har en så citynära bäckpromenad.

På södra sidan promenaden går den biltunga Delsjövägen och spårvagnar. Lite störande men ändå inte tillräckligt för att man ska avstå. På norra sidan gränsar bostadshus.

Bäcken har en sällsynt krokig framfart, ibland verkar det nästan som den backar sig fram.

Promenaden tillhör de allra lättaste. Knappt en backe som höjer pulsen. Och stigarna är välskötta med bänkar för vila.

Trots storstadsmiljön finns här ett djurliv. Gräsänder håller till vid Kärralundskolan och med lite tur kan man också få se öring och någon kräfta i bäcken.

Bäcken "tar slut" vid Sankt Sigfrids Plan där en kulvert tar vid och leder vattnet vidare till Mölndalsån. Göteborg värnar om sin Delsjöbäck som omfattas av bland annat strandskydd.

Pilen visar promenadstarten vid Welandergatan. Från centrum kör mot Liseberg och österut på Delsjövägen. Du kan också välja att promenera med start från Sankt Sigfrids Plan. Närmsta hållplats är Welandergatan resp Sankt Sigfrids Plan spårvagn Nr 5

 

Delsjöarna

Delsjöarna är ett system av sjöar, ett enda stort rekreationsområde med möjlighet till kanoting, skridskoturer, skidåkning, bad och cykelturer. För att inte tala om backhoppning och närmast obegränsade promenadvägar och löpstigar. Området bjuder också på fiske med gädda för fiskarna och fåglar som storlom för ornitologerna.

Här finns tallskogsklädda höjder, smala dalgångar med lövskog och våtmarker och välväxande ädellövskogar i backarna ned mot staden.

Promenadsträckan runt Lilla Delsjön är 4,2 kilometer och runt Stora Delsjön 7,5 kilometer. Vill du ta båda på en gång är det 9,5 kilometer. Men om du bara vill ta en kort promenad så rekommenderas start vid badet efter Alfred Gärdes Väg. Här kan du spatsera en strandpromenad med vida utsikte

Vill du motionslöpa finns mycket att välja på, du kan även kombinera med Skatas motionsslingor. Men det är kuperat. Information om: Skatås 18 km

Delsjöarna är viktiga för Göteborgs vattenförsörjning. Vatten hämtas från Göta Älv och pumpas upp till Delsjöarna för en första naturlig rening.

Till Delsjöområdet hör även Delsjöns Golfbana. Du behöver inte vara golfkunnig för att uppskatta en promenad i den välskötta golfmiljön.

Delsjöarna är ett stort område med flera vägalternativ. Pilen visar badplatsen vid stora Delsjön Från centrum kör mot Liseberg, Delsjövägen, Töpelsgatan och Alfred Gärdes Väg. Närmsta hållplats är Töpelsgatan spårvagn Nr 5, till golfbanan Delsjömotet buss 62.

Gamlestaden

Gamlestaden innebär för de flesta den gamla arbetarstadsdelen. Men norr om dessa kvarter med sina landshövdingehus finns det stora skogsområden på åsen som leder ända bort mot Kortedala och i sin förlängning upp mot Bohus och vidare.

Som granne till denna ås sträcker sig Göta Älv fram. Förflytta dig till Kvibergs kyrkogård, västerut finns promenad- och motionsslingor och flertalet utsiktsplatser som ger dig såväl Göta Älvdalen och Hisingen som Gamlestaden och in mot city.

Det är enkelt att hitta promenader i dessa skogsområden. Stigarna är välgjorda och väl skyltade. Egentligen är det bara någon sjö som saknas för en komplett upplevelse. Så det gäller att ta vara på utsikterna mot Göta Älv.

Ta även vara på möjligheten att promenera runt vackra Kvibergs kyrkogård. Om inte annat för att hedra alla de krigsoffer från olika länder som är begravda här.

Det finns många planer för att utveckla Gamlestaden-Kviberg. Till en av de mer spektakulära hör att återinviga båtlinjen Lilla Bommen-Kviberg. Fram till 1905 trafikerade ångslupar denna rutt via älven och Säveån.

Från centrum kör E20 Stockholm, tag av vid Ånäsmotet in på Gamlestadsvägen, Artillerigatan, Lars Kaggsgatan och Varnhemsgatan. Närmsta hållplats är SKF spårvagn Nr 6.

 

Härlanda Tjärn

På vintern om isen lägger sig skottas Härlanda Tjärn, eller "Tjärnet" som det kallas, för skridskoåkare. Det här är med andra ord en välbesökt och välskött sjö. Dessutom i direkt förbindelse med Skatås och Delsjöterrängen via ett överflöd av stigar och leder mellan de olika områdena.

Med andra ord, på en promenad eller löptur kring Härlanda är du sällan ensam. Här finns bryggor och bad, lekplats, utomhusdusch, grillplats, café och parkbänkar  längs välskötta stigar.

Tjärnen är relativt grund, fem meter som djupast i mitten. Den är humusrik vilket ger dess brunfärgade vatten. Vattnet är dock, färgen till trots, så rent att det blivit kvalitetsmärkt med Blå flagg - ett bevis på att sjön uppfyller högt ställda krav på vattenkvalitet, miljöinformation, service och säkerhet.

Fiskebrygga finns på västra sidan. Med en hel del tur och lite skicklighet kan du fånga en sutare, gädda (rekordet är 15,8 kilo!), abborre, regnbåge eller mört.

Omgivningar med mest lövskog ger en luftig atmosfär. Promenad-, cykel- och löpvägarna är många. Liksom antalet besökare. Härlanda Tjärn är populärt!

Från centrum kör E20 Stockholm mot Östra Sjukhuset. Tag av vid Torpamotet, kör Östra Torpavägen förbi sjukhuset och tag höger in på Smörslottsgatan. Kör tills du når Härlanda Tjärn. Närmsta hållplats är Spåntorget buss nr 17.

Jonsered

På 1800-talet ägdes varenda byggnad i Jonsered, utom Folkets Hus, av entreprenören William Gibson. Själv bodde han i den vackra herrgården. Den är idag en utmärkt startpunkt för en promenad längs Aspen. En trolsk skog med fina utsiktsplatser väntar  Gå ner till Humlebadet och fortsätt på stigar, spångar och trappor som leder bort mot Lerum, bland annat Bohusleden. Efter ett tag når du ända upp till Stora Ramsjön. Tryter krafterna nu så vänd åter, för många branta backar har passerats och fler väntar om du fortsätter österut.

Väl tillbaks nedan herrgården kan du istället koppla av vid den lugna Aspen. Fortsätt er bit och du kan följa Säveåns färd ned genom dammanläggningar och laxtrappor.

Har du tur kan promenaden kombineras med vetenskap och kultur. Herrgården har tagits över av Göteborgs Universitet. Tillsammans med olika kulturinstitutioner arrangeras här litterära salonger och seminarier.

Mer kultur får du via en vandring i det historiskt rika Jonsered. En bruksort med anor från stenålder och den mesolitiska kulturen.

Men inget går upp mot en vacker höstdag på lederna längs Aspens norra bergsväggar.

Från centrum kör E20 Stockholm förbi Partille, tag av vid Jonsered. Följ Jonseredsvägen, efter drygt en kilometer in på William Gibsons väg. Kör över järnvägen på den smala bron. Fortsätt till vägs ände. Närmsta tågstation är Jonsered via Alingsåspendeln.

En annan fin promenad är "Bokedalspromenaden" i Bokedalens naturreservat, här ser du bilder från en härlig promenad lågfredagen 2011... (om kommunen sätter upp bänkar på ett antal ställen så skulle det underlätta för de äldre besökarna, det ordnar de säkert med.)

Jättegrytorna

Just när du är allra högst upp i Balder, Lisebergs berg- och dalbana, kan du koppla av och lugnt blicka österut. Där borta i Jakobsdal finns en skog att beträda med lugna promenadstigar. Kanske till och med trevligare än den vilda Balderåkningen.

Dessutom finns här de speciella jättegrytorna  från istiden. Grytorna bildades när isälvarnas vatten fick stenar (löpare) att rotera och därmed skulptera ut stora hål i berget. Som väl är har dessa stängsel runt om sig idag. För trillar man ned är man fast som i en varggrop. Det finns jättegrytor lite varstans, i Göteborg även i Kviberg och Slottsskogen.

Alldeles intill jättegrytorna har Göteborgs Stad behjärtansvärt byggt upp en gångramp mot trafikleden och Liseberg. Tanken är att bjuda på den fina utsikten, men fönsterputsare efterlyses.

I den anslutande parken kan man ta en kortare promenad, cirka en kilometer. Men med avstickare upp mot toppen av berget kan vandringen bli både längre och tyngre.

På våren ligger här vitsipporna som ett snötäcke.

Det här är en liten park, lämplig för lunchpromenaden eller på söndagseftermiddagen efter Lisebergsbesöket.

Från centrum kör förbi Liseberg, vid Sankt Sigfridsplan tag höger in på S:t Sigfridsgatan. Tag nästa avfart till höger på Betaniagatan och kör tills du kommer in på Påskbergsgatan. Alternativt kör mot Karlfeldtsgatan. Närmsta hållplats är Årbogatan buss 62.

Kåsjön

Det finns vildmark där man kanske minst anar det. Som runt Kåsjön, Partilles största sjö.

En vandring runt Kåsjön är en rejäl bit och knappast att rekommendera såvida man inte har en mountainbike och är beredd på strapatser. Att rekommendera är däremot en lugn promenad med start vid badplatsen och vidare medsols längs sjöns södra strand. Du har sjöutsikt mest hela vägen och passerar förbi bebyggelse, genom skogar och längs vackra stränder.

Sjön är populär att paddla i. Men här utövas stundom även isdykning på vintern. Och orienterarna syns ofta med sina kompasser. Sportfiskarna tar en och annan aborre eller ål.

Sjön gränsar i väster till Delsjöområdet med alla sina leder och stigar. Via Bohusleden/Vildmarksleden längs norra sidan av Kåsjön kan man ta sig dit.

En attraktion i Kåsjön är den störningskänsliga storlommen, dess karaktäristiska trumpetande kan ibland höras över sjön.

Kåsjön består av en västlig del, Lilla Kåsjön, och en östlig del, Stora Kåsjön. Mellan dem finns en grund tröskel vid Spängerna där också några mindre öar finns.

Sjön är näringsfattig med klart vatten och är vattentäkt för Partille.

Från centrum kör E20 Stockholm, tag av vid Partillemotet och kör Landvettervägen tills du ser Kåsjön på höger sida. Närmsta hållplats är Kåsjön buss 513.

Paradiset/Partille

I Partille hittar du kanske inte paradiset, men väl Paradiset. Så kallas kvarteren kring Besebäcken och dess nedfart mot Paradisbron.

I Paradiset finns många snickarglädjehus med tidstypiska sekelskiftesdetaljer som brutna tak, fjällpanel, takkupor och burspråk. En äkta nationalromantisk byggnadsstil som ger området sin speciella karaktär.

En promenad tar sin början i Kyrkas trappor och upp till S:te Pers backe. Tag dig vidare på de speciella trätrapporna och spångarna mot områdets verkliga profil - utsiktstornet 'Villa Porthälla". Enligt sägnen byggd av Ernst Harbeck i början av seklet. Han ville att huset skulle likna en "Rehnborg" i det vackra landskapet, som han också tyckte liknade Rehndalen. Därmed kunde han blidka sin tyskfödda hustru som längtade hem till Tyskland.

Från borgen är utsikten strålande dels västerut mot staden men en liten skogspromenad österut ger även vackra vyer söderut bort över motorvägen.

Vandra ned från tornet och fortsätt längs Besebäcken för utvidgad upplevelse längs dammar. Fortsätter du stigen en dryg kilometer efter bäcken kommer du till en liten vacker sjö som heter Surketjärn.

Från centrum kör E20 Stockholm. Tag av vid Partillemotet och kör Kung Göstas väg, Lexbyvägen och Paradisvägen. Närmsta hållplats är Besebäcks-vägen buss 59.

Säveån/väst

Säveån startar sin resa från sjön Säven uppe i Boråstrakten. Flödar vidare genom Mjörn och ner till Sävelången vid Nääs, fortsätter genom Aspen förbi Jonsered och vidare via Partille och till sist ut i Göta Älv alldeles norr om Gullbergskajen. Totalt tio mil och en fallhöjd på 155 meter.

En promenad längs Säveån startar förslagsvis vid Vagnmakargatans enda 90 graders sväng. Vandra sedan vidare västerut längs Säveåns strand. Du har en sällsam stund framför dig ned till Kvibergs broväg, en sträcka på 3,5 kilometer.

Förutom att vistas i en mycket speciell vegetation upplever man här flera sidor av civilisationen. Här finns såväl parkliknande villatomter som fallfärdiga ruckel, välskötta småbåtshamnar och halvsjunkna stoltheter.

Men det är ändå naturupplevelsen som ger de starkaste känslorna.

Säveån står för den sävliga ån. I århundraden har dess flöde drivit kraftverk, kvarnar, sågar, och annan industri. Du ser olika spår av detta på denna promenad som sträcker sig tills du ser Kvibergs Museum i norr.

Från centrum kör E20 Stockholm. Tag av vid Ånäsmotet, kör Gamlestadsvägen, Artillerigatan, Kvibergsvägen, Utbyvägen och in till höger på Vagnmakaregatan. Närmsta hållplats är Fjällbo buss 59.

Säveån/öst

Ta dig till Kåhögsbron, alldeles nedanför det mäktiga (nåja...) Kåhögsberget som syns från motorvägen E20 vid Jonseredsmotet. Nu kan du starta en behaglig men ibland en aning strapatsrik vandring österut längs Säveån i riktning upp mot Jonsered.

Det första du lägger märke till är de ljudliga och vackra forssträckorna ner till Kåhögsbron inramade av en frodig lövträdsvegetation. I fortsättningen går du på smala stigar alldeles vid strandkanten, slingrande kuperad skogsstig eller på bekväm grönska. Och rätt som det är måste du passera en grind. För här och var betar kor stillsamt. De kommer gärna tätt inpå och stirrar nyfiket.

På denna sträcka möter du ofta hängivna fiskare. Säveån är ett av Göteborgsregionens mest populära laxfiskevatten. Medelvikten ligger strax under 5 kilo men 2005 sattes ett nytt laxrekord av en flugfiskare från Jonsered: 17,642 kilo! Den största som någonsin fångats i en västsvensk älv under modern tid.

Erosionsprocesser har skapat ett antal skred, vid Kåhögsbron syns ett tydligt ärr efter ett skred 1945.

Säveån var förr en lång havsvik där leror och skaldjur avsattes, man kan än idag hitta musslor här.

Från centrum kör E20 Stockholm. Tag av vid Jonseredsmotet och kör in på Kåhögsvägen. Vid bron kan promenaden starta österut. Närmsta hållplats är Kåhögsvägen buss 59.

 

Östra Kyrkogården

Kan man ha med en kyrkogård i en promenadguide? Ja, åtminstone om den är så vacker, så promenadvänlig och så rik på historia som Östra Kyrkogården borta vid Redbergsplatsen. Platsen må vara anlagd för att hedra de döda, men är i lika grad en plats för att bejaka livet.

Platsen är fylld av minnesmärken av de mest skilda slag. Från enkla stenar till pampiga mausoleer. Av Göteborgs 33 allmäna begravningsplatser är detta den tredje största men troligen den allmännt mest intressanta.

Här vilar flera historiska personer. Författaren Viktor Rydberg i sin grav utformad av professorn i konsthistoria, John Börjeson. Karin Boye ligger i sin familjegrav. Affärsmannen Seatons grav är det största gravmonumentet i hela Göteborg.

Var trivs göteborgarna bäst? För att få svar kan man med enkäter, intervjuer och observationer ta fram en så kallad sociotopkarta. Stadsdelen Härianda gjorde 2005 en kartläggning av hur människor utnyttjar platser och grönområden. Det gav ny kunskap, till exempel att Östra kyrkogården har ett bredare användningsområde än man kunde tro.

Människor tar sig hit för att promenera, uppleva blomsterprakt och kulturhistoria bland annat.

Eller kanske bara för att fundera över livet.

Från centrum kör ut förbi Ullevi och söderut E6 Oslo. Tag av vid Olskroksmotet mot Gamlestaden. Kör Redbergsvägen, Danska Vägen, ingång vid Nobelplatsen. Närmsta hållplats är Nobelplatsen buss 60 och buss 62.

 

Överåsparken

Varför betala dyra pengar för att gå på gym och i svettig miljö utföra trappstegsliknande rörelser? När Överåsparken finns med alla sina trappor i ljuvlig parkmiljö och med härliga utsiktsplatser.

För här finns verkligen muskelstärkande trappsteg att bestiga. De flesta bär upp mot en av Göteborgs mest kända utsiktsplatser. Den alldeles bakom Ullevi  där en del tror sig kunna se matchen men endast anar åskorna från applåderna. Fast när Stones spelar är ljudet åtminstone på en hörbar nivå.

En promenad runt i parken bjuder även utsikt mot söder. Och här är gott om rastplatser. Alldeles nedanför berget i öster finns även en liten vacker damm.

Parken kallades tidigare Engelska parken, men heter nu officiellt Överåsparken. Parken anlades i slutet av 1800-talet av redarfamiljen Dickson runt sitt sommarpalats Överås (dit en del spökhistorier är förlagda), numera Metodistkyrkans teologiska skola. Det finns en del träd kvar från tiden då parken anlades.

Överåsparken är ganska krävande att promenera i. Starkt kuperad och ibland stigar genom snår och skog. Men nära stan och i kulturhistorisk miljö är den ändå värd ett besök. Trots att man inte ser matchen.

Från centrum kör ut förbi Liseberg och mot Red-bergsplatsen. På Danska Vägen tag in till vänster på Överåsgatan eller Överås Parkväg. Närmsta hållplats är Herrgårdsgatan buss 62.

 

 

 

 

 

Fler promenader

Du finner ytterligare 80 promenader i och omkring Göteborg om du köper Göteborgarnas Promenadguide   av Anders Hilmersson. Ett utflyktsmål i veckan i över ett och ett halv år resulterade i denna bok.Detta är boken som får dig att vilja upptäcka Göteborg på nytt.