När du bygger om finns det nu mera avdrag för ett antal arbeten

Vad Medges Information
Altan Ja Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.
Anläggningsarbete Nej Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar omfattas inte av rätten till skattereduktion.
Arkitektkostnad Nej Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.
Arrenderad bostad Nej Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas.
Badrum Ja Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
Badrumsinredning Ja Arbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.
Balkong — bostadsrätt Nej Arbetskostnad för nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostand för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.
Balkong — småhus Ja Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
Bergvärme Ja Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.
Blandare Ja Arbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion.
Bostad i utlandet Beror på Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.
Bostadsrätt Ja Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Skattereduktion kan bara tillgodoräknas enskilda bostadsrättshavarna och inte bostadsrättsföreningen som sådan. Skattereduktion medges endast för sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.
Braskamin Ja Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
Bredband Ja Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden.
Brunnsborrning Ja Arbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
Bygglovshandlingar Nej Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte till skattereduktion.
Byggnad på ofrigrund Beror på Man kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad.
Carport Beror på Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av carport till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den byggs ihop med huset.
Dränering Ja Arbetskostnad för grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.
Dörrar i småhus Beror på Arbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
Dörrar i bostadsrätt Beror på Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
Ekonomibyggnad Nej Arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.
Elanslutning Ja Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.
Energideklaration Nej Upprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.
Fasadtvätt Ja Arbetskostnad för fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.
Fjärrvärme — bostadsrätt Nej Bostadsrättsinnehavare får bara skattereduktion för arbetskostnader som är hänförliga till arbete i lägenheten. Nedgrävning och installation av fjärrvärme är inte ett arbete som utförs i bostadsrättsinnehavarens lägenhet varför skattereduktion inte medges.
Friggebod Nej Skattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
Fritidshus Ja Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.
Fönster — bostadsrätt Nej Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av fönstren rätt till skattereduktion.
Försäkringsersättning Beror på Om försäkringsersättning har erhållits för ROT-arbete kan skattereduktion inte medges. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.
Förälders hushåll Ja Skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i förälders bostad ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns bostad.
Garage Beror på Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset.
Grund — åtgärder på krypgrund Ja Arbetskostnader för åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.
Gräsmatta Nej Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
Halmtak Ja Arbetskostnad för byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.
Hiss —i bostadsrättsförening Nej Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.
Hyresgäst Nej Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.
Hängrännor Ja Arbetskostnad för rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.
Infiltrationsanläggning Ja Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.
Installation Nej Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.
Jordvärme Ja Arbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.
Kakelugn Ja Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.
Kommunalt vatten och avlopp Beror på Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Om arbetet utförs av kommunen kan skattereduktion inte medges.
Komplementhus Beror på Arbetskostnad för nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan man få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.
Konverterigsstöd Nej Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges.
Kooperativa hyresrätter Nej Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter.
Kranar Ja Arbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.
Kök Ja Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden. Köksinredning anses som materialinköp.
Larm Nej Arbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.
Luftvärmepump Ja Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion.
Lås Ja Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.
Markarbeten — indragning av vatten och avlopp Ja Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion.
Markarbeten — sten/plattläggning Nej Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag
Markiser Nej Arbetskostnad för montering av markiser ger inte rätt till skattereduktion.
Mätningsarbeten Nej Arbetskostnad för mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.
Nybyggnation Nej Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.
Nybyggnad — riva ett gammalt hus och bygga ett nytt Nej Ett nybyggt bostadshus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot får man skattereduktion för reparation, om- och tillbyggnad av ett gammalt bostadshus.
Näringsbostad Ja En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad.
Persienner Nej Arbetskostnad för montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.
Pool Beror på Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.
Radon Ja Arbetskostnad för att sanera radon i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion.
Samfällighet Nej ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.
Sanering Ja Arbetskostnad för sanering (rengöring) av bostad ger rätt till skattereduktion.
Sanering — husbock Nej Arbetskostnad för sanering av husbock ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byte av trävirke på grund av husbockens framfart ger rätt till skattereduktion.
Sanitetsporslin Ja Arbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.
Service och repartioner Nej Skattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.
Skorsten Ja Arbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion.
Småhus Ja Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.
Sotning Ja Arbetskostnad för sotning ger rätt till skattereduktion.
Stensättning Nej Arbetskostnad för stensättning ger inte rätt till skattereduktion.
Takpannor Ja Arbetskostnaden för att tvätta takpannor, lägga ny eller byta ut befintlig beläggning berättigar till skattereduktion.
Tidsperiod Ja Reglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.
Tillbyggnad Ja Arbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.
Trapp Ja Arbetskostnad för reparation eller utbyte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.
Trekammarbrunn — avlopp Ja Arbetskostnaden för att gräva ner en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.
Utbyggnad — förråd Ja Arbetskostnad för att bygga ut redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
Vasstak Ja Arbetskostnad för rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.
Vattenledning Ja Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
Vedspis — reparation Ja Arbetskostnad för reparation eller montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.
Värme Ja Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.
Värmepanna Ja Arbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion..
Värmepump Ja Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

Källor: Skatteverket & Hus.se