Vallhamra Historia

Bilder från Vallhamra fritidsgård 1970 och framåt i denna Facebookgrupp