A

Absorptionsljuddämpare- se Ljuddämpare.

ABS-system

Används ofta som samlingsbeteckning för låsningsfria bromssysstem. Betyder egentligen Antiblockerings System och har konstruerats av tyska Bosch. Se låsningsfria bromsar.

AC

förkortning av det engelska Air Conditioning. luftkonditionering. se luftkonditionering.

Accelerationspump

En pump i förgasaren som ger en fetare bränsle/luftblandning när gaspedalen trampas ner hårt. Accelerationspumpen kan antingen vara kolv- eller membranmanövrerad. Den här pumpen finns i förgasare med fasta munstycken. Se förgasare.

Ackerman-principen Den geometriska principen för bilars styrinrättning. Centrumlinjerna för framhjulens axeltappar skär centrumlinjen för bakhjulens axeltappar i samma punkt. Alla hjulen rullar då i en kurva utan att hasa i sidled. Styrutslaget på det inre framhjulet är större än hos det yttre. Styrinrättningen fungerar genom att parallellstaget är kortare än avståndet mellan spindelbultarna, så att innerhjulet vrids mer än ytterhjulet vid kurvtagning. Närfordonet körs rakt fram är båda hjulen parallella med varandra. När hjulen däremot vrids uppstår skillnad i hjulvinklarna och förändringen är större ju mer hjulen vrids.

Ackumulator

Laddningsbart batteri. Till bilar används i allmänhet blyackumulatorer. I ackumulatorn omvandlas elektrisk energi till kemiskt bunden energi. När elenergi behövs igen, t ex för att starta bilen omvandlas den kemiska energin till elektricitet.

I ett personbilsbatteri finns mellan 10 och 13 blyplattor. Ett normalbatteri har 11 plattor, lågprisbatterierna oftast bara 10. Speciella köldstartbatterier och batterier för dieselbilar har oftast 13 plattor. Batteriets kapacitet, dvs hur mycket energi det kan lagra, hänger på blyplattornas storlek och antal. Kapaciteten mäts i amperetimmar. I Sverige och många andra europeiska länder anges 20-timmars kapaciteten, dvs att man laddar ur batteriet med en konstant ström under20 timmartill en slutspänning på 1,75 volt/cell. Ett normalt personbilsbatteri på 70 Ah ska kunna belastas med 3,5 A under 20 timmar vid en drifttemperatur på + 25°C.

Adapter

Ett kopplingsdon som används för att koppla samman detaljer som har olika dimensioner, tex rör med olika storlek eller elektriska kontakter av olika typ.

Additiv

Tillsatser i smörjmedel eller bränsle som tillsätts för att förstärka, minska eller förändra egenskaperna hos smörjmedel eller bränsle.

Aerodynamik

Vetenskapen om luftens inverkan på en kropp som rör sig genom luft. Se luftmotstånd.

Aerofan

Engelsk benämning på en speciell typ av kylfläkt vars fläktvingar ändrar vinkel i förhållande till motorvarvet. Den är konstruerad för att hindra alltför kraftig avkylning av motorn vid höga varvtal.

Ah - se amperetimme.

Air bag - se luftkudde.

Alfakoppling

Metod för sammankoppling av två transistorer i spänningsregulatorn för växelströmsgeneratorer.

Aluminiumnät

Ett styvt nät av aluminiumtråd som kan användas bl a för att laga hål i buktande karossdelar. Nätet spacklas sedan över och hålls på detta sätt på plats.

Amerikansk fingänga

Amerikanskt system för att ange dimensioner på gängor, förkortas ofta till AF-gänga.

Ampere

Måttenhet för att ange strömstyrka. Den ström som produceras av 1 volt genom ett motstånd på 1 ohm. Förkortas A.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Mera