Kort Historik

Östra Göteborg

Östra Göteborg tillhör östra centrum och har närhet till vackra natur- och rekreationsområden vid Delsjön, Skatås och Härlanda Tjärn. Här kan man njuta av naturens lugn, träna, bada eller promenera.

Östra Göteborg har förutom naturen, charmig bebyggelse och känslan av småstad lever kvar i många av dessa delar.
Idag räknas områdena Bagaregården, Björkekärr, Härlanda, Kålltorp, Lunden, Torpa/Munkebäck, Olskroken, Redbergslid, Vidkärr och Örgryte till östra centrum.

Historik

Lunden tillhörde ursprungligen Örgryte kommun, och började byggas som ett förortssamhälle 1877 för att under 1900 uppnå status som municipalsamhälle (administrativ enhet för ett tätbebyggt område). 1922 införlivades hela Örgryte inklusive Lunden med Göteborg. Bebyggelsen bestod ursprungligen av småhus, men kom med tiden att ersättas av flerbostadshus. Stadsbilden präglas dels av de backiga gatorna, dels av de många landshövdingehusen från 1920- och 1930-talen.

Kålltorp. Namnet Kålltorp kommer ifrån en egendom som låg i området. Ännu tidigare var Kålltorp en by där stadsdelen ligger nu. Byn kan man hitta tidigast 1496 (Kolletorp). Kolle kommer sannolikt från mansnamnet Kölle. Det fanns också tidigare en större gård som hette Torp något söder om Kålltorp.

Redbergslid/Olskroken
är ett genuint område med blandad bebyggelse. Här finns butiker, torghandel och restauranger.
Redbergsplatsen är även en knutpunkt för kollektivtrafiken i östra Göteborg.

Olskroken har sin puls kring Olskrokstorget där närbutiker, klädaffärer, mataffärer, apotek, vårdcentral och restauranger finns. I Olskroken grundades 1895 Pellerins Margarinfabrik av Auguste Pellerin jr, som var Sveriges största margarintillverkare.

Bagaregården är ett av östra Göteborgs charmigaste områden med många vackra landshövdingshus. Reglerna kring bostadsbyggande i Göteborg under 1800-talet var reglerat, så att man bara fick bygga högst tvåvånings bostadshus i trä. Dessa regler hade tillkommit för brandsäkerheten. Då det var dyrt att bygga flervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga tvåvåningshus uppkom ett förslag att bygga ett hybridhus med en undervåning i sten och två övre våningar av trä. Först blev förslaget nedröstat men på grund av att den dåvarande landshövdingen Albert Ehrensvärd propagerade för denna form av bostadshus klubbades förslaget igenom och där av kom hustypen att få sitt namn.

Det finns flera indikationer på att det kan ha varit dåvarande stadsarkitekten Victor von Gegerfelt som ritade det första landshövdingehuset på initiativ av snickaren Johannes Nilsson men ritningarna är inte signerade. De flesta av landshövdingehusen byggdes för arbetarklassen och bestod oftast av ett rum och kök, kakelugn och toalett i svalen. Husen byggdes med innegårdar och lägenheterna hade ofta inkommande ljus från två väderstreck; ett fönster i köket som vätte mot gården och ett fönster ut mot gatan.

Björkekärr
Björkekärr var fram till 1950-talet orört med skogar och ängar. Under 1950-talet var fortfarande födelse- och inflyttningsöverskottet stort liksom bostadsbyggandet. Såväl hus som husgrupper blev större. Nya bostadsområden växte upp och Björkekärr är ett av dem.

Örgryte
Förr i tiden var ortnamnen ofta en beskrivning av natur och mark. Ör var ett gammalt ord för fuktig sand- eller grusmark. Ordet gryt (som i ett tidigare skede av vikingatiden hade skrivits "grjot") betyder sten. Utan tvekan syftar namnet Örgryte på den steniga, sandrika marken vid
Örgryte Gamla Kyrka.
Folk i trakten levde för tusen år sedan av jakt, fiske och enklare jordbruk. Delsjöbäcken var på den tiden kraftigare och märktes mycket mer än den gör i dag. Den kristne engelske kungen Mildred ansåg i början av 1000-talet att det vore tryggare om vikingarna med sin tro på Oden, Tor och andra krigiska asagudar kunde omvändas till kristendomen. Han lät sända den orädde munken Sigfrid med ett följe till Västergötland för att i första hand omvända svenske kungen Olof Skötkonung till den fredligare läran där av namnet S:t Sigfridsplan.

I en strävan att utrota asatron byggde man i Norden de första kristna kyrkorna precis där vikingarna förut haft sina offerlundar. Om trakten haft en offerplats bör den alltså ha funnits där träkyrkan uppfördes. Enligt vissa källor var den första kyrkan i trakten 15 alnar lång. Det vill säga ungefär nio meter. Bredden var fyra meter och höjden två och en halv. Mot mitten av 1200-talet hade trävirket i väggar och tak tydligen tjänat ut. Kyrkan tycks då ha rivits. Men kristendomen hade hunnit växa sig stark och mäktig. Vid den tiden, kring 1250 eller högst några årtionden senare, byggdes därför på samma plats den stenkyrka som kallas
Örgryte Gamla. Vi får dock betänka att det i dag inte är mycket mer än grundmurarna som återstår från 1200-talet. Resten av kyrkan är om och tillbyggd. Den fick till exempel inte sitt torn uppmurat förrän 1748. Och inte ens då återstod något av det ursprungliga koret.

När Gustav Vasa fick höra att de katolska prästerna i Härlanda kyrka var motsträviga och inte ville ta till sig Luthers lära, lät han år 1528 helt enkelt riva kyrkan vid Härlanda och beslöt att Härlanda inte längre skulle vara en egen socken. Alla dess åkrar, ängar, sjöar och skogar kom därefter räknas till Örgryte. I nästan fyrahundra år därefter, fram till att Örgryte införlivades med Göteborgs stad på nyårsdagen 1922, var Härlanda alltså en del av Örgryte.

Örgryte blev på Vasas tid en rikare socken genom att få överta och administrera hela Härlanda. Men sitt verkliga uppsving fick Örgryte efter att Göteborg hade grundats och fått sina stadsrättigheter 1621. Det dröjde då inte länge förrän göteborgska rikemän köpte mark och började bygga sig sommarställen och smärre herresäten i Örgryte.

Ingen annan av Göteborgs ganska många grannsocknar (som Partille, Angered, Askim, Frölunda, Lundby osv.) kom från 1600-talet och framåt att inrymma så många förnämliga herresäten som Örgryte. På många sätt kändes Örgryte som en del av Göteborg redan på 1800-talet, fast det som sagt inte införlivades förrän 1922.

Första gången planerna på
Danska vägen, eller Danska vägen, omnämndes var 1724 och 1733 talades det om den som en nyanlagd väg "för de danska resandes bekvämlighet". Enligt andra skrifter anlade och underhöll danskarna vägen själva för att förbättra framkomligheten för deras postskjutsar, som tydligen inte fick passera igenom det befästa Göteborg.

I norra delen av vägen låg ett värdshus som kallades Rebergz krog, Danska gästgivaregården eller Danska värdshuset. Namnen förekommer första gången 1766 i tidningen Götheborgska Nyheter. Under slutet av 1800-talet fram till 1923 ingick även sträckan mellan den dåvarande järnvägsviadukten och Underås bro, och därifrån ända fram till nuvarande Korsvägen. Denna sträckning ingår numera i Örgrytevägen.
 

Sankt Pauli kyrka  som är församlingskyrka för S:t Pauli församling i Göteborg uppfördes delvis i romansk stil under åren 1880-1882. Arkitekten bakom var Adrian C Pettersson och invigningen skedde den 15 januari 1882. Från att ursprungligen haft plats för 1200 besökare har man under den senaste renoveringen minskat dessa till hälften. (Källa: Göteborgs kommun)

Kommunikationer

Spårvagns linje 1 går genom östra Göteborg över Redbergsplatsen till Östra sjukhuset.
Spårvangs linje 3 går genom östra Göteborg över Redbergsplatsen och vänder vid Kålltorp/Torp.
Spårvangslinje 5 går genom östra Göteborg över Örgryte och vänder vid Torp/Kålltorp.
Spårvangslinje 8 går över Redbergsplatsen mot Gamlestaden.
Busslinje 17 går genom östra Göteborg över Redbergsplatsen
, Munkebäckstorg och mot Björkekärr.
Busslinje 60 går från Redbergsplatsen via Lunden till city.
Busslinje 62 går från Redbergsplatsen via Strömmensberg till Skår.

Grundskola

Kålltorpsskolan åk 3-9 Intagsgatan 14, 416 51 Göteborg
Tel:031-365 52 60
Rektor: Håkan Persson Tel: 365 52 65

Fräntorpsskolan åk F-2 Fräntorpsgatan 57, 416 76 Göteborg
Tel: 031-365 53 89
Rektor: Anders Samuelsson Tel: 365 53 70

Parkskolan åk F-2 Virginsgatan 21, 416 51 Göteborg
Tel:031-365 52 64
Rektor: Håkan Persson Tel: 365 52 65

Rosendalsskolan åk F-5 Sörensens gata 2, 416 79 Göteborg
Tel:031-365 53 25
Rektor: Torbjörn Weihard Tel: 365 53 20

Torpaskolan åk F-9 Billerudsgatan 1, 416 75 Göteborg
Tel:031-365 53 72
Rektor: Anders Samuelsson Tel: 365 53 70

Bagaregårdsskolan åk F-5 Bagaregårdsgatan 4, 416 70 Göteborg
Tel:031-365 60 87
Rektor: Ulrika Clarberg Tel: 365 66 68

Gamla Lundenskolan åk F-5 Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg
Tel:031 365 61 30
Rektor: Nomie Mörtsell Tel: 365 61 30
Rektor: Linnéa Åberg Tel: 365 61 31

Kärralundsskolan åk F-5 Birkagatan 61, 416 56 Göteborg
Tel:031-365 67 32
Rektor: Monika Karp Tel: 365 67 31
Rektor: Anders Liljenberg Tel: 365 67 32

Nya Lundenskolan åk 6-9 Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg
Tel:031-365 61 15
Rektor: Thomas JohanssonTel: 365 61 18
Rektor: Hans Svensson Tel: 365 61 16

Skårsskolan åk F-5 Snöskategatan, 412 70 Göteborg
Tel:031-365 61 40
Rektor: Thomas Affelin Tel: 365 61 40
Rektor: Katarina Axell Tel: 365 61 50

Ånässkolan åk F-9 Falkgatan 8, 416 67 Göteborg
Tel:031-365 67 10
Rektor: Birgitta Odström Tel: 365 67 10
Rektor: Stefan Lindvall Tel: 365 68 40

Rudolf Steinerskolan Tallhöjdsgatan 1, 416 74 Göteborg
Tel:031–21 46 32.

Böskolans friskola Lilla Danska vägen 1, 412 74 Göteborg
Tel:031-83 44 31.

Katolska skolan av Notre Dame Lilla Danska vägen 26, 412 74 Göteborg
Tel:031-338 76 30.

Montessoriskolan Casa Herrgårdsgatan 15, 412 74 Göteborg
Tel:031-40 90 91

Projektcentrum Karlaskolan Mäster Johansgatan 16, 416 62 Göteborg
Tel:031-84 76 67.

Träningsanläggningar

Acrive sports club på S:t pauligatan, gym, pass och hälsa
Hela Hälsan på Munkebäckstorg, gym, pass, kurser, rehabilitering och friskvård.
Sportlife på Töpelsgatan (samma anläggning som GLTK) , gym, pass, kurser, friskvård och rehabilitering.
Skatås Motionscentrum på Skatåsvägen, friksvård, gym
GLTK på Töpelsgatan, Tennis.
GFRK påTöpelsgatan, ridskola och privat anläggning.
Friskis & Svettis i Turionhuset, motion, gym och friskvård.

Mataffärer

ICA Kvantum, Munkebäcksmotet.
ICA Supermarket, Olskrokstorget.
ICA Träffen, Björcksgatan 53
ICA Nära, Stabbetorget
COOP konsum, Munkebäckstorg.
COOP konsum, Trätorget
Tempo Skatås, Olbersgatan 2.
Tempo Skår, S:t Sigfridsgatan 72.
Tempo Örgryte, Bögatan 47.
Willys Hemma, Studiegången
Nära Dig, Härlanda Livs. Sofiagatan 2

Apotek

Apoteket Björken, Stabbeg 2.
Apoteket Korpen, Redbergsvägen 4.
Apoteket Smörblomman, Östra sjukhuset.
Apoteket Trasten, Munkebäckstorg.

Banker
Handelsbanken, Prästgårdsängen 1.
Nordea, Redbergsvägen.
SEB, S:t Sigfridsplan.
Swedbank, Torpagatan 2